✔ Bezpłatna dostawa od 199 zł        ✔ Prezent do każdego zakupu       ✔ Pomoc w doborze pielęgnacji

 

RAW Beauty Weekend 

konkurs urodzinowy

 

W maju obchodzimy 3-cie urodziny naszego sklepu. Cieszymy się ogromnie, że dotarłyśmy do tego miejsca i, że jesteście z nami. Uważamy, że specjalne okazje wymagają specjalnego, wspólnego świętowania. Przygotowałyśmy więc konkurs urodzinowy w którym możecie wygrać 3 dniowy wyjazd w urokliwe miejsce pośród sosnowo - dębowych lasów puszczy Kamienieckiej, aby oddać się holistycznej pielęgnacji w otoczeniu natury. 

Przygotowałyśmy dla Was sporo atrakcji takich jak wieczór SPA z saunowaniem, warsztaty makijażowe, pyszne, ekologiczne jedzenie, a wszystko to będzie uwiecznione podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej.

Ogłaszamy więc konkurs urodzinowy pod hasłem "Zakochaj się w skandynawskiej pielęgnacji i wyjedź z nami na Raw Beauty Weekend". 

Do wygrania są 2 miejsca, a wszystkie szczegóły konkursu i regulamin znajdują się poniżej.

 

 

Raw Beauty Weekend oferujemy również w sprzedaży:

Raw Beauty weekend

TERMIN: 7-9 czerwca 2024

MIEJSCE: Kamieńczyk nad Bugiem 

 

PLAN WYJAZDU*:

07 czerwiec 2024

Przyjazd od godz 16:00

Wspólna kolacja: 18:00

Warsztaty SPA z saunowaniem: 19:00

 

08 czerwiec 2024

Śniadanie: 9:00

Warsztaty z makijażu: 12:00 - 16:00

Bufet lunchowy: 13:00 (w trakcie warsztatów)

Indywidualna sesja zdjęciowa: 16:00 - 19:00

Kolacja: 19:00

 

09 czerwca 2024

Śniadanie: 9:00

Wyjazd: do 12:00

 

*Czas pomiędzy zaplanowanymi zajęciami jest Twój i możesz go przeznaczyć na dowolną aktywność. Odpoczynek zapewniamy w naturze i harmonijnych wnętrzach w stylu skandynawskim. Do dyspozycji jest duży taras z leżakami do wylegiwania się, a w ogrodzie basen, sauna i balia z bąbelkami, to dodatkowe atrakcje podczas Raw Beauty Weekend, sprzyjające efektywnemu wypoczynkowi.

 

GOŚCIE SPECJALNI

W sobotę 8 czerwca poprowadzi dla nas warsztaty makijażowe Patrycja Bienias, makijażystka, redaktorka beauty, która specjalizuje się w naturalnym makijażu, podkreślającym urodę, nieprzesadzonym i komfortowym w noszeniu. 

Niezwykłą sesję zdjęciową zapewni Karolina Golis, fotograf i filmowiec, pracująca dla znanych marek modowych i gwiazd, łącząca sztukę fotografii, mody i urody z ponadczasową prostotą i elegancją.

A zdrowe i pyszne jedzenie będzie przygotowywać dla nas Alex Plaza, pasjonatka naturalnego i zdrowego odżywiania, twórczyni Moonchy Bars -  unikalnych, wegańskich, batonów organicznych, zawierających surowe nasiona i  superfoods, inspirowane naturalną metodą „seed cycling”,  aby wspierać cykl menstruacyjny kobiet.

 

CO ZROBIĆ, ŻEBY Z NAMI WYJECHAĆ?

 • zrób zakupy w naszym sklepie za min. 299zł do 19.05.2024 (i odbierz niespodziankę)
 • do dnia 21.05.2024 opublikuj na swoim profilu w poście lub stories zdjęcie zakupionego produktu z hashtagiem #rawbeauty2024 i oznacz nasz profil
 • do zwycięzców odezwiemy się w wiadomości prywatnej do dnia 23.05

Poczuj z nami ‘scandi spirit’!

 

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs przeprowadzamy na instagramie pod nazwą ”Zakochaj się w Skandynawskiej pielęgnacji i wyjedź na Raw Beauty Weekend

 1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Beauty Cosmetic Concept Anita Pyra i Zbigniew Płaza Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie (03-287) przy ul. Skarbka z Gór 132H/8 identyfikującą się numerem NIP 5242914278, REGON 388169238 dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 07.05,2024 r. godz. 15:00, a kończy się dnia 21.05.2024 o godz. 23:59:59 czasu polskiego. 

2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
  • wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób
 5. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na zrobieniu zakupów na stronie rawbeautyhouse.pl na kwotę min. 299 zł i zamieszczeniu w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie w stories lub poście kreatywnego zdjęcia zakupionych na stronie www.rawbeautyhouse.pl produktów wraz z oznaczeniem pracy konkursowej hashtagiem: #rawbeauty2024 oraz oznaczeniem konta @rawbeautyhouse.
 1. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza: zrobienie zakupów na stronie rawbeautyhouse.pl na kwotę min. 299 zł oraz zamieszczenie w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu w stories lub poście ze zdjęciem produktu zakupionego na stronie www.rawbeautyhouse.pl z hashtagiem #rawbeauty2024, możliwego do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodnego z regulaminem Instagram.
 2. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zakupu produktu na stronie rawbeautyhouse.pl przez podanie numeru zamówienia od uczestnika konkursu.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnego konta/profilu w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • Nagroda I – Wyjazd na Raw Beauty Weekend w dniach 07.06.2024-09.06.2024 r. (2 noclegi, bez kosztów dojazdu) o wartości 1990 zł (słownie tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Szczegółowy program wyjazdu w załączeniu do regulaminu.
  • Nagroda II – Wyjazd na Raw Beauty Weekend w dniach 07.06.2024-09.06.2024 r. (2 noclegi, bez kosztów dojazdu) o wartości 1990 zł (słownie tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Szczegółowy program wyjazdu w załączeniu do regulaminu.
  • Nagroda III – zestaw 3 kosmetyków: o wartości 630 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych).
  • Nagroda IV – zestaw 3 kosmetyków: o wartości 630 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych).
  • Nagroda V – zestaw 3 kosmetyków: o wartości 630 zł (słownie: sześćset trzydzieści złotych).
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 20.05.2024 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram Rawbeautyhouse najpóźniej dnia 20.05.2024 r.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres [email protected] informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres/lub na adres e-mail, wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
 16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

5. Dane Osobowe

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny: 03-287 Warszawa, ul. Skarbka z Gór 132H/8 oraz na adres e-mail [email protected]
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 • Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail [email protected]
 • Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 • Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „Zakochaj się w Raw Beauty i wyjedź na Raw Beauty Weekend”na adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny Organizatora: 03-287 Warszawa, ul. Skarbka z Gór 132H/8,  związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.05.2024 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL:  i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.